Welkom bij Bokemei

Stichting Bokemei helpt vanaf 2002 (wees)kinderen in sloppenwijken en boerendorpen rond Accra in Ghana om naar school te gaan. De Ghanese naam 'Bo Ke Mei' betekent ‘Jij en Ik’ en staat voor samenwerking. Initiatiefnemer en voorzitter Abbey is Ghanees en woont al 36 jaar in Nederland. Hij weet wat armoede is en wil iets terugdoen voor zijn land. Samen met een trouwe groep gemotiveerde mensen.

Scholencomplex: kleuter, basis en voortgezet (praktijk)onderwijs
In samenspraak met lokale koning en bevolking ligt onze focus op onderwijs, training en werkgelegenheid. Omdat er geen scholen in de buurt waren is op eigen grond gestart met de bouw van een scholencomplex. Circa 140 kinderen uit arme families volgen al 6 jaar kleuter en basisonderwijs. Vanaf 2015 is ook het voortgezet onderwijs gestart (Junior High school). Wanneer de school afgebouwd is kunnen 350 kansarme kinderen naar school.

Kenniscentrum
Kennis is macht, daarom is er ook een kenniscentrum met praktijklokalen voor onze schoolkinderen en die later ook voor de buurt opengesteld zullen worden. Hier worden trainingen en bijeenkomsten georganiseerd in het kader van 'community development', en banen gecreëerd. Zo ondersteunen we de bevolking om hun eigen toekomst te verbeteren. We zijn bezig het kenniscentrum te ontwikkelen om praktijk werkplaatsen voor leerlingen en jongeren op te zetten, zodat zij vaardigheden leren om hun brood mee te verdienen. De werkplaatsen kunnen winstgevend worden om schoolcomplex en kenniscentrum te financieren.

Wat is nog nodig?
De school met twee verdiepingen en een Kenniscentrum is stapsgewijs gebouwd met hulp van Nederlandse sponsoren en is in 2018 voltooid. We kunnen het aantal kinderen nu uitbreiden van 140 tot ruim 300 kinderen. Hiervoor is een extra schoolbus nodig, we zoeken nog sponsoren. Hiernaast zoeken we donateurs die voor een jaar kinderen willen ondersteunen die geen schoolgeld kunnen betalen. We hopen 15 september 2018 de feestelijke officiele opening van de school te kunnen vieren!

Op naar de finale!
Een indruk van het schoolgebeuren in 2013 en de oudervergadering.
Impressie van de start van de school in 2012.
Wat is nodig?

We hebben geld, materialen en diensten nodig om school en kenniscentrum te voltooien.
U kunt ook een schoolkind sponsoren dat zelf geen schoolgeld kan betalen.
Enthousiaste vrijwilligers zijn van harte welkom voor geldinzamelingsacties, hand- en spandiensten en ondersteuning van het bestuur.
Voor meer informatie: info@bokemei.nl

Actueel nieuws